Grafológia - Márton Tünde grafológus és írásszakértő


„Minden kézírás –miként a beszéd–

a belső szellemi és erkölcsi jellemzők

közvetlen kinyilatkoztatása.”


(Michon abbé)

Mintaelemzések
Minta elemzések PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. december 07. hétfő, 13:51

Az itt olvasható elemzések egy-egy valóságos példán keresztül mutatják be, mi az, amire az elemzést kérő számíthat. Az elemzések egyes fejezetei lerövidített formában kerültek publikálásra, mely az adatvédelmi okokon túl megkönnyíti az elemzés szerkezetének áttekintését, ugyanakkor a közölt részletek elegendőek arra, hogy a vizsgált tulajdonságok széles köréről, az összefüggésekben történő analizálásról és a vizsgálat eredményének tekintett megállapítások jellegéről átfogó benyomást szerezzen az olvasó.

 
Rövid személyiségkép - Minta PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. december 13. vasárnap, 00:00

Rövid személyiségkép - Minta

 

Mentális képességek

 

Tanultsági szintjének megfelelő mentális képességekkel rendelkezik az író személy. Gondolkodásmódja egyaránt tartalmazza a szintetizáló (egységben, egészben látja meg a lényeget) és az analizáló (részletek, kisebb egységek felől közelíti meg a problémát) elemeket, ezáltal képes a kétféle megközelítési mód előnyeit ötvözni.

Az új ismeretek, információk felé nyitott, azokat képes könnyen elsajátítani és feldolgozni. Az elsajátított ismereteket szívesen ülteti a gyakorlatba. Ennek megfelelően jobban kedveli az olyan információkat, melyek hasznosságát megtapasztalhatja a mindennapokban.

Bővebben...
 
Lüke pszichogram - Minta PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. november 12. csütörtök, 00:00

Alfonz Lüke-féle pszihogram - Minta

 

A kézírás készítőjének személyiségét alapvetően az ösztönterület erői határozzák meg. Jókora energiakészlettel rendelkezik. Fizikailag jól terhelhető, alapvetően optimista, ambiciózus. Egyes gondolataihoz való vissza-visszatérés, érzelmeinek, feszültségeinek újrafeldolgozása több energiát emésztenek fel, mely pszichés terhelhetőségét visszafogottá teszi.   A társas kapcsolatokban nyitott, közvetlen, könnyedén képes a kapcsolatfelvételre, ugyanakkor szívesen veszi mások közeledését is. A közösségi kapcsolatok fontos szerepet játszanak életében. Közösségi életében a biztonságot, kiszámíthatóságot keresi, saját autonómiája egy részének fenntartása mellett. Problémáit, belső lelki világát csak a hozzá közelállókkal osztja meg. Érzékeny emberként könnyen megbántódik, ilyen helyzetekben hajlamos magában tartani sérelmét. Ugyanakkor ez az érzékenysége lehetővé teszi, hogy másokkal megértő, együttérző legyen.

Bővebben...
 
Carnap pszichogram - Minta PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. december 14. hétfő, 00:00

Border Christiansen - Elisabeth Carnap-féle pszihogram minta

 

Érzelmi megnyilvánulásai természetesek, mely felett jól működő kontrollt, ellenőrzést alkalmaz. A környezete által létrehozott határokat tiszteletben tartja. Igyekszik távol maradni a nagy érzelmi bevonódást igénylő helyzetektől. Aktuális érzéseit, érzelmeit a magánszférában, a személyéhez legközelebb állóknak hajlandó kimutatni, kivetíteni. Tágabb környezete felé mérsékelt megnyilvánulás és kiszámítható viselkedés jellemzi.   Fontos számára a szellemi szféra. A külvilágból érkező intellektuálisan megmozgató információknak mégis egy szűrőrendszeren kell túljutniuk, hogy befogadja, elfogadja azokat.   Általában helyesen bánik az önkontroll eszközével. Eddigi élettapasztalatai kihasználva, képes megfelelően dönteni arról, hogy melyik helyzetben mennyire szükséges az önirányítás eszközével élnie, illetve mennyire lehet teret adni spontaneitásának. Önellenőrzését elsősorban a külső elvárásokhoz, a környezet visszajelzéseihez igazítja.

Bővebben...
 
Párkapcsolati elemzés - Minta PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. december 07. hétfő, 14:27

Párkapcsolati elemzés - Minta     Kötődés   Szociális közegben az óvatosság, visszafogottság jellemzi. Igazán közel csak nagyon kevés embert enged magához, ugyanakkor párkapcsolata jelentőséggel bír számára, melyben az egyenrangúságra törekszik. Fontosnak érzi, hogy függetlenségi igénye, autonómiája realizálódjon. Jelen élethelyzetében kötődési igénye elkerülőnek, körültekintőnek mondható (.......).     Érzelmek   A sorok írója kellő időt biztosít, hogy a környezeti hatások elérjék. Érzései, érzelmei ezáltal lassabb tempóban keletkeznek, átélésük tartós és visszafogott. A környezete számára kiszámíthatatlan, erős, impulzív viselkedést elutasítja, inkább a higgadt, reális magatartást, valamint a nyugalomban történő egymás mellett élést tekinti modellértékűnek (.......)     Kommunikáció   Jól működő kommunikációs, üzenetátadási képességgel rendelkezik. Információit érthetően, mondanivalóit, gondolatait mások számára világosan, követhetően adja elő. A rendelkezésre álló kereteket kitölti, miközben teret hagy a másik félnek is. Összességében érett, színvonalas verbalitás jellemzi (.......).   Önértékelés, önbizalom A kézírás készítője képes saját viselkedését, tulajdonságait, képességeit a valóságos viszonyokkal összhangban megítélni, azonban önelfogadása nem maradéktalan. Belső kontrolljából adódóan autonóm, független, önálló személyiség (.......).

Bővebben...
 
Rövid portré - Minta PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. december 11. péntek, 00:00

A sorok írója jól működő mentális képességekkel rendelkezik.

Gondolkodásában és munkavégzésében is megfontolt. Törekszik a racionalitásra, ésszerűségre, ezáltal kerüli a kockázatot. Feladatvállalásaiban is az ésszerű és képességeivel végigvihető feladatok elvégzésébe kezd bele. Leginkább azokat a feladatokat részesíti előnyben, melyek elvégzéséhez a korábbi tapasztalatait, gyakorlati képességeit hasznosíthatja.

Kiemelten fontos képességeihez tartozik a felelősségvállalás. Ezáltal minden, számára jelentőséggel bíró szituációban képes önállóan meghozni a döntését. Ilyenkor az érzelmeivel szemben az érveire hagyatkozik.

Bővebben...
 
Átfogó személyiségkép - Minta PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. november 18. szerda, 00:00

Átfogó személyiségkép - Minta (rövidített)

 

Mentális képességek

Az író személy gondolkodásmódja szintetizáló jellegű, azaz egységben, teljes egészében látja meg a lényeget, az egység felől közelít. Következtető képessége összefüggésekre építő, ezáltal a folyamatok logikai kapcsolatait helyesen ismeri fel. Gondolkodás stratégiájában a divergens (originális egyedi látásmód), valamint a konvergens (analógiás) jelleg ötvöződik az előző túlsúlyával. Divergens gondolkodása lehetővé teszi, hogy újszerű, a megszokottól eltérő megoldásokat keressen, ugyanakkor konvergens gondolkodása hozzájárul, hogy a már bevált, régi tapasztalatokat áthelyezze az új rendszerbe.   Gondolkodási sebességét időnként befékezi az egyes gondolatokhoz való vissza-visszatérés, azok újraértékelése, újrafeldolgozása. A fellépő bizonytalanság miatt alkalmazott mechanizmus a gondolatok előrehaladásának tempóját összességében változóvá teszi. A személyiségét megérintő új információk, ismeretek iránt alapvetően érdeklődő, nyitott.

Bővebben...
 
További cikkeink...
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

Oldal 1 / 2
Grafológia - Márton Tünde grafológus és írásszakértő --- (c) Marton Tunde - minden jog fenntartva feed-image RSS 2.0