Grafológia - Márton Tünde grafológus és írásszakértő


„A grafológia nem lehet sem hit, sem hiedelem tárgya,

mert nem a valóságfelettiből, hanem a konkrét tapasztalatból indul ki.”


(Románné Goldzieher Klára)

A grafológiáról
Firkák jelentése PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2010. április 25. vasárnap, 08:36

 

Az ember életében számtalan alkalom, lehetőség nyílik a firkálásra. Gondoljunk csak egy-egy unalmas értekezletre, előadásra vagy éppen telefonálásra, mikor percekig kell várnunk a hívott mellék kapcsolásáig. Ilyenkor jegyzettömbünkben megjelenik egy-két vonal, vonalkombináció vagy konkrét ábra pl.: nap, ház, ember, virág…stb. Mindenkinél más és más, hiszen ahogyan az írásunk úgy a firkánk is személyes, egyéni.

 

Bővebben...
 
Mit jelent kreatívnak lenni? PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. december 01. kedd, 16:11

Mit jelent kreatívnak lenni?   Bár a kreativitás éppoly régi, mint maga az emberiség, ezt a jelenséget, mégis sokáig csak szépművészetre vonatkoztatták és csak a zseninek, a rendkívülinek tulajdonították. A tudományos kutatás tulajdonképpen Galton Hereditary Genius (1896) c. munkájával indulhatott meg, azonban nem Galton volt, aki a kreatívkutatást fellendítette. Az igazi nagy „kirobbanást” a kreativitás kutatása területén, azonban egy technikai esemény jelentette, nevezetesen az első szputnyik fellövése a világűrbe 1957.október 4-én.

Bővebben...
 
Hogyan készül? PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. november 25. szerda, 00:00

Hogyan készül az elemzés, avagy mit vizsgál a grafológus?

A grafológus minden esetben azt vizsgálja, hogy az adott írás hogyan milyen módon és mértékben tér el a tanult normaírástól, valamint az író személy saját kialakult sztenderdjétől. Az írásnak vannak statikus, dinamikus elemei, valamint globális változói. Első lépésként kialakul egy összbenyomás az írásról az áttekinthetőség, harmónia, érettség…stb alapján.

Bővebben...
 
Mi a grafológia? PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. november 05. csütörtök, 00:00

A grafológia elnevezés a francia Jean Hippolyte Michon abbé nevéhez fűződik, aki ezzel a címmel 1872-ben kézíráselemzéssel foglalkozó folyóiratot indított el. A grafológia görög eredetű szó, jelentése: grapho=írás, logos=tudomány. Olyan humán jellegű tudomány, amely a kézírás vizsgálat módszerével tárja fel az író személy személyiségjellemzőit, képességeit, készségeit, valamint aktuális pszichés és fizikai állapotát.

Bővebben...
 
Anima vagy animusz? PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. december 02. szerda, 00:00

A kollektív tudattalan alkotórészei – Carl Gustav Jung által megfogalmazott anima és animus – a bennünk rejlő, de az ellenkező nemhez tartozó ideálképeket tartalmazzák. Eszerint minden férfi hordoz magában több-kevesebb nőies vonást (anima), ugyanakkor minden nőben rejtőzik valamennyi férfias jellem, tulajdonság (animusz). E lélekrészek észrevétlenül formálják karakterünket . Az emberek többségénél túlsúlyban vannak a nembeli hovatartozásra jellemző vonások. Előfordul azonban, hogy egyesek természetében nagyobb hangsúlyt kapnak a másik nemtől kölcsönzött karakterjegyek.

Bővebben...
 
Mire nem képes biztosan a grafológia? PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. december 07. hétfő, 00:00

Nem képes megállapítani az író személy biológiai nemét. Bár a kézírásban megjelennek nőies és férfias elemek is, a grafológus csak azt tudja meghatározni, hogy az adott írásban melyik, milyen mértékben, arányban jelenik meg.

Nem képes megállapítani az író személy biológia korát sem. Az írás a mentális szintet, érettséget fejezi ki, a biológiai kort nem.

Nem képes megállapítani továbbá a szakképesítést. A kézírás vizsgálatával feltárulnak a képességek, készségek, érdeklődési területek. A gyakorlati vagy szellemi orientáltság, de az író személy szakképesítése, foglalkozása nem.

Nem képes jósolni, és nem képes a jövőbe látni.

 
A grafológia alkalmazási területei PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. november 30. hétfő, 00:00

A grafológiának számos alkalmazási területe ismert a tudományok széles palettáján. Ezek közül legismertebbek tán személyiségképet vagy személyiségismeretet adó elemzések, de szinte biztos mindenki hallott pályaválasztási tanácsadásban betöltött szerepéről vagy éppen a humán erőforrás kiválasztásban történő támogatásról.

Röviden foglaljuk össze, milyen gyakori, de tán kevésbé ismert területeken nyújt lehetőséget a grafológia:

Bővebben...
 
A pszichogramokról PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. november 17. kedd, 00:00

Grafológiai pszichogramok:

 

Alfons Lüke grafopszichogramja elemzéssel


A pszichogram a vizsgált területek közötti kölcsönhatásokra utal. Segítségével megállapítható az író személy sokoldalúsága, egyéniségének színgazdagsága, valamint kiegyensúlyozottságának nagysága. Vizsgált személyiségterületek: tudatosság, akarat, alkalmazkodás, Te-viszony, vitalitás-ösztön, érzelmek, gátlások, Én-szféra. A diagramhoz rövid szöveges elemzés tartozik.

 

Ez a szolgáltatás most ingyen vehető igénybe!

 


Border Christiansen és Elizabeth Carnap grafopszichogramja elemzéssel

 

A személyiség feltérképezése 2-2 típuspár (oldott-feszült, illetve extrovertált-introvertált) meghatározásával történik. A diagramhoz rövid szöveges elemzés tartozik.

 

Ez a szolgáltatás most ingyen vehető igénybe!

 


Grafológia - Márton Tünde grafológus és írásszakértő --- (c) Marton Tunde - minden jog fenntartva feed-image RSS 2.0