Grafológia - Márton Tünde grafológus és írásszakértő


„Ha egyszer meggyőződne a világ arról,

hogy a gyermek írása egy olyan »pszichoszkóp«,

amely a gyermeki lélek legtitkosabb mélységeit is olvashatóvá teszi,

akkor sietne minden hivatását komolyan vevő anya, nevelő, tanár

grafológussá válni.”


(Michon abbé)

Mit jelent kreatívnak lenni? PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. december 01. kedd, 16:11

Mit jelent kreatívnak lenni?   Bár a kreativitás éppoly régi, mint maga az emberiség, ezt a jelenséget, mégis sokáig csak szépművészetre vonatkoztatták és csak a zseninek, a rendkívülinek tulajdonították. A tudományos kutatás tulajdonképpen Galton Hereditary Genius (1896) c. munkájával indulhatott meg, azonban nem Galton volt, aki a kreatívkutatást fellendítette. Az igazi nagy „kirobbanást” a kreativitás kutatása területén, azonban egy technikai esemény jelentette, nevezetesen az első szputnyik fellövése a világűrbe 1957.október 4-én.

Ez a hír az Amerikai Egyesült Államok vezetőit sokkszerű hatásként érte és az oktatási rendszert, ezen belül is elsősorban a természettudományok oktatását okolták lemaradásukért. Általánossá vált az a nézet, hogy a nemzet fennmaradásához az egyénnek kreatív módon kell gondolkoznia.

Felfedezték a kreativitás sokoldalúságát, azt, hogy annyiféle kreativitás van, ahány féle emberi tevékenység, hogy olyan sok szempontból vizsgálható, ahány féle szempontja van az emberi természetnek (fizikai, pszichés, intellektuális, szociális, érzelmi stb.), hogy a kreativitás minden életmódban és minden kultúrában jen van. kapcsolatokat találjunk, amelyek új gondolkozási sémák formájában, új tapasztalatokként, elképzelésekként vagy produktumként jelennek meg. Ez a kreatív lehetőség minden egyén számára adott, és minden élethelyzetben alkalmazható. A kreativitást olyan lehetőségnek lehet felfogni, amelynek segítségével az egyén fejleszti, megvalósítja, külvilágát aktívan átalakítja és a jövő változásait formálja.

Elkezdték a kreatív folyamatot elemezni, más gondolkozási folyamatokkal hasonlították össze, és azt találták, hogy ez a folyamat, a problémamegoldási folyamathoz hasonlít. Egyre több kutató merte kijelenteni, hogy minden kreatív folyamatot ugyanaz a képesség alapoz meg, az, hogy a korábban elszigetelt tapasztalatok között.   A kreativitás szó eredete a latin creare szó, amelynek jelentése nemzeni, szülni, alkotni, megteremteni. A kreativitás már e levezetés szerint is valami dinamikus dolog, olyan folyamat, amely saját magát fejleszti és bontakoztatja ki, s amely már eredetét és célját is önmagában rejti. (Erika Landau A kreativitás pszichológiája).

A kreativitás szűkebb értelemben alkotóképességet, alkotó gondolkodást, kifejezetten intellektuális kognitív folyamatot jelent. Tágabb értelemben magában foglalja mindazokat a személyi sajátosságokat, amelyek képessé teszik az embert arra, hogy rugalmasan gondolkodjon, érdekes produktumokat hozzon létre, alkalmazkodjon mindazokhoz a kihívásokhoz amelyekkel napról napra szembesül, és amelyek segítségével megoldja az adódó problémákat, feladatokat.

 
Grafológia - Márton Tünde grafológus és írásszakértő --- (c) Marton Tunde - minden jog fenntartva