Grafológia - Márton Tünde grafológus és írásszakértő


„Az írásjegy követi a lélek rezdüléseit

és megváltozik, ha a lélek megváltozik.”


(Michon abbé)

Rövid portré - Minta PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. december 11. péntek, 00:00

A sorok írója jól működő mentális képességekkel rendelkezik.

Gondolkodásában és munkavégzésében is megfontolt. Törekszik a racionalitásra, ésszerűségre, ezáltal kerüli a kockázatot. Feladatvállalásaiban is az ésszerű és képességeivel végigvihető feladatok elvégzésébe kezd bele. Leginkább azokat a feladatokat részesíti előnyben, melyek elvégzéséhez a korábbi tapasztalatait, gyakorlati képességeit hasznosíthatja.

Kiemelten fontos képességeihez tartozik a felelősségvállalás. Ezáltal minden, számára jelentőséggel bíró szituációban képes önállóan meghozni a döntését. Ilyenkor az érzelmeivel szemben az érveire hagyatkozik.

Megfelelően alkalmazható helyzetfelismerő képessége hozzájárul a naponta megjelenő élethelyzetek megoldásához. Gondolkodásmódja analizáló jellegű, mely egy kisebb részletekre koncentráló megközelítési mód, aminek a hatására az apróbb részletekre is oda tud figyelni. Képességei lehetővé teszik a tényszerűséget, objektivitást igénylő reál, ugyanakkor emberekkel kapcsolatos humán tevékenységek elvégzésére. Előnyben részesíti a gyakorlati jellegű feladatokat, vagyis szívesen vesz részt a munkafolyamatok megvalósításában.

Művészi hajlamokkal megáldott érzékeny ember, akinek fontos az esztétikum, az összhatás. Érzelmi életében pedig vágyik a kötődés által nyújtott biztonságra. Érzelmeit leginkább önmagában dolgozza fel, az intimitást kifejezetten igényli. Az érzelmek keletkezését, megélését folyamatosan kontroll alatt tudja tartani, ezáltal viselkedése környezete számára kiszámítható.

Energiakészlete a korosztályához képest kissé mérsékelt, melyhez egy tudatos energiagazdálkodás társul. Az egyes részfeladatoknál csak a szükséges időt tölti el. Mindezek hozzájárulnak, hogy munkáinak elvégzését eredményes tempóban, folyamatosan intézze. Feszültséget okozó problémahelyzetekben elsősorban konfliktuskerülő és egyúttal kompromisszumra kész.

Javarészt ismeri képességeit, adottságait, azonban aktuálisan önbizalma, önelfogadása alulértékelést jelez. Ennek elfedésére viselkedésével többnyire magabiztosságot, stabilitást igyekszik sugározni környezete számára. Önellenőrzése összetett, egyrészt a belső elvárásaihoz mérten gyakorolja, másrészt a környezet visszajelzéseinek is nagy jelentőséget tulajdonít. Az emberi kapcsolatokhoz való viszonyát a kettősség jellemzi. Igényli a társaságot, a támogató szociális közeget, ugyanakkor fontos számára az autonómia megtartása is. Tiszteletben tartja mások határait és megfelelő alkalmazkodással illeszkedik be az új közösségbe. Mások különböző tulajdonságait képes eltűrni, eltérő jellemvonásait elviselni, tolerálni.

Törekszik a harmóniára, saját magával, valamint környezetével való kiegyensúlyozott viszony megteremtésére.

 
Grafológia - Márton Tünde grafológus és írásszakértő --- (c) Marton Tunde - minden jog fenntartva