Grafológia - Márton Tünde grafológus és írásszakértő


„Minden kézírás –miként a beszéd–

a belső szellemi és erkölcsi jellemzők

közvetlen kinyilatkoztatása.”


(Michon abbé)

Rövid személyiségkép - Minta PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. december 13. vasárnap, 00:00

Rövid személyiségkép - Minta

 

Mentális képességek

 

Tanultsági szintjének megfelelő mentális képességekkel rendelkezik az író személy. Gondolkodásmódja egyaránt tartalmazza a szintetizáló (egységben, egészben látja meg a lényeget) és az analizáló (részletek, kisebb egységek felől közelíti meg a problémát) elemeket, ezáltal képes a kétféle megközelítési mód előnyeit ötvözni.

Az új ismeretek, információk felé nyitott, azokat képes könnyen elsajátítani és feldolgozni. Az elsajátított ismereteket szívesen ülteti a gyakorlatba. Ennek megfelelően jobban kedveli az olyan információkat, melyek hasznosságát megtapasztalhatja a mindennapokban.

Ésszerűen látja át az ok-okozati viszonyokat. A logikai összefüggéseket helyesen ismeri fel. Logikai következtető képessége analógiákra (formális logika) alapozó. Figyelmét képes hosszabb folyamatokban is fenntartani, s az adott szituációhoz, feladathoz mérten koncentrálni.

Tisztánlátása az érzelmileg erősen érintett helyzetekben esetenként csorbulhat. Ilyenkor az objektív gondolkodása szubjektivitással mételyezett lesz. Érdeklődésében a többirányúságot vélhető felfedezni. Egyaránt szívesen mozog a humán (emberekkel, érzelmekkel kapcsolatos) és a reál (gyakorlatias, objektivitást igénylő) területeken, gyakorlati irányba orientálódva. Így a munkafolyamatok megvalósítása okoz örömet számára.   Problémamegoldáskor szívesen alkalmazza a már bevált tapasztalatokat, meglévő rendszereket, azaz analógiákra, konvergens gondolkodására alapoz.

Rugalmassága lehetővé teszi a szempontváltás képességét. A fellépő változásokat nemcsak elfogadja, hanem azokhoz alkalmazkodik is. Rugalmassága kommunikációját is kedvezően befolyásolja. Párbeszéde során az egyértelműségre, hatékonyságra törekszik, melyben leginkább hétköznapi, mindenkit érdeklő, érintő témákat részesíti előnyben.

 

Érzelmi élet, akarat

 

A kézírás készítője igényli a természetes megnyilvánulásokat, a környezeti hatásokat, a külvilág történéseit érzékenyen fogadja, viselkedése érzelemmel teli. Érzelmi megnyilvánulásaihoz azonban hatékony indulatkezelés, kontroll társul. Ennek köszönhetően érzéseit a maga szabta határokon belül, elsősorban a magánszférában kész kimutatni.

A kiszámíthatatlan, váratlan, meglepetésszerű viselkedéssel, kitöréssel nem szimpatizál. Inkább a nyugalomban történő egymás mellett élést tekinti modellértékűnek. A jelentőséggel bíró élethelyzetek, valamint a kellő motiváltságot elérő elképzelések megvalósítását kész akaraterejével támogatni.

 

Önmagához való viszonya

 

Az írásminta készítője valóságos viszonyokkal összhangban ítéli meg saját adottságait, képességeit. Önértékelését realitás, stabilitás jellemzi, a feszültségeket igyekszik hatékonyan feldolgozni. Aktuális élethelyzetében önbizalma mégsem maradéktalan. Ha számára ismeretlen, váratlan vagy szokatlan területeken szükséges bizonyítania, képességeit, saját értékeit hajlamos alulértékelni.

Az önkontroll eszközét helyesen működteti. Ilyenkor az egyéni, önmagának illetve a közösség, a társadalom által felállított elvárás-rendszernek is igyekszik megfelelni.

 

Szociabilitás

 

Egy alapvető nyitottság, közösség felé fordulás jellemzi a sorok íróját. Új kapcsolatok létesítésekor a kezdeményezést közel azonos arányban fogadja el, illetve idézi elő. Másokhoz fűződő kapcsolataiban alkalmazkodó, az új közösségbe simulékonyan illeszkedik be. Autonómia igénye mellett a támogató szociális közeget fontos elemként értékeli, mely biztos kiindulási alapot nyújt számára. Kapcsolataiban az egyenrangúságra törekszik, igyekszik a kellő arány fenntartására önmaga és mások érdekeinek képviseletében. Konfliktushelyzetekben szívesen járul hozzá a megoldások kereséséhez.

 

Munkavégzés, energia

 

Fizikai és pszichés energiakészlete a korosztályának megfelelő mértékű. Igyekszik az erők optimális beosztására, a napi feladatok energiaigényeit figyelembe véve. Stresszkeltő helyzetek után lelki feszültségeit képes hatékonyan feldolgozni. Ezáltal pszichés és fizikai terhelhetősége az írásminta keletkezésekor közel egyforma mértékben jól terhelhető.

Reálisan, optimálisan végigvihető feladatokba kezd bele, tehát a kockázatot igyekszik kerülni. Terveit –rövid pihenők beiktatásával– hosszútávon is kitartással valósítja meg. Lényegkiemelő és helyzetfelismerő képességével az egyes folyamatokat átlátja, így a feladatok tervezési fázisára csak szükség esetén szán időt. Mentális képességei (helyzetfelismerés, lényeglátás, kommunikáció, információkra való nyitottság), szociális adottságai (empátia, tolerancia, kompromisszum) lehetővé teszik egy közép irányítói, vezetői feladatok működtetésére

 
Grafológia - Márton Tünde grafológus és írásszakértő --- (c) Marton Tunde - minden jog fenntartva