Grafológia - Márton Tünde grafológus és írásszakértő


"Afölött,
hogy az ember kézírása összefügg-e
az illetőnek a gondolkodásával és jellemével
... nem lehet kétség."


.                                                 (Johann Wolgang von Goethe)

Carnap pszichogram - Minta PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Márton Tünde grafológus   
2009. december 14. hétfő, 00:00

Border Christiansen - Elisabeth Carnap-féle pszihogram minta

 

Érzelmi megnyilvánulásai természetesek, mely felett jól működő kontrollt, ellenőrzést alkalmaz. A környezete által létrehozott határokat tiszteletben tartja. Igyekszik távol maradni a nagy érzelmi bevonódást igénylő helyzetektől. Aktuális érzéseit, érzelmeit a magánszférában, a személyéhez legközelebb állóknak hajlandó kimutatni, kivetíteni. Tágabb környezete felé mérsékelt megnyilvánulás és kiszámítható viselkedés jellemzi.   Fontos számára a szellemi szféra. A külvilágból érkező intellektuálisan megmozgató információknak mégis egy szűrőrendszeren kell túljutniuk, hogy befogadja, elfogadja azokat.   Általában helyesen bánik az önkontroll eszközével. Eddigi élettapasztalatai kihasználva, képes megfelelően dönteni arról, hogy melyik helyzetben mennyire szükséges az önirányítás eszközével élnie, illetve mennyire lehet teret adni spontaneitásának. Önellenőrzését elsősorban a külső elvárásokhoz, a környezet visszajelzéseihez igazítja.

Az író személyt a világ dolgai a közösség felé fordulás jellemzi. Ugyanakkor legbelső intim szférájához, önmaga belső világához nehéz közel kerülni. Az új közösségbe a helyzetnek megfelelő alkalmazkodással, mások határainak tiszteletben tartásával illeszkedik be. Alkalmazkodása azonban nem gátolja abban, hogy önálló véleményét, elképzelését, társas helyzetekben is megtartsa. Társai eltérő véleményét, tulajdonságát nehézségek nélkül képes elfogadni, tolerálni. Önállóságának, szuverenitásának megléte mellett, a valahova tartozás igénye határozza meg társas kapcsolatait.   Aktuális élethelyzetében változó mértékben képes feszültségeit feldolgozni egy-egy stresszkeltő szituációban. Kockázatok kerülésével, ésszerűen véghezvihető feladatokat tűz ki célul, s terveit ilymódon igyekszik megvalósítani.

 
Grafológia - Márton Tünde grafológus és írásszakértő --- (c) Marton Tunde - minden jog fenntartva